Notationer

Cuboss Wiki Logo


Notationer

När du ska lära dig en ny metod är det bra att veta hur man läser en algoritm. För att lära dig allra vanligaste kan du kolla på Lär dig lösa Rubik’s kub här på Cuboss. Utöver de som visas i den videon som är riktad till nybörjare så finns några till som är bra att kunna, de listas nedan.

Här kommer basen. En apostrof; ’ betyder att lagret ska vridas motsols. Utan apostrof betyder medsols.

 • R (Right) – Högra lagret.
 • L (Left) – Vänstra lagret.
 • F (Front) – Främre lagret.
 • B (Back) – Bakre lagret.
 • U (Up) – Översta lagret.
 • D (Down) – Understa lagret.

Mellanlager:

 • M (Middle) – Lagret mellan L och R.
 • S (Standing) – Lagret mellan F och B
 • E (Equator) – Lagret mellan U och D

När kuben ska vändas på:

 • X (x-axeln) – Tippa kuben bort från dig. För X’ så tippar du kuben mot dig.
 • Y (y-axeln) – Vänd kuben så att det högra lagret nu hamnar på framsidan. Tvärt om för Y’.
 • Z (z-axel) – Tippa kuben åt höger. För Y’ tippar du kuben åt vänster.

Två lager på samma gång:

 • r –  Högra lagret och det som ligger intill. Alltså R & M’.
 • l – Vänstra lagret och det som ligger intill. Alltså L & M.
 • f – Främre lagret och det som ligger intill. Alltså F & S.
 • b – Bakre lagret och det som ligger intill. Alltså B & S’.
 • u – Översta lagret och det som ligger intill. Alltså U & E’.
 • d – Understa lagret och det som ligger intill. Alltså D & E.