Avancerad 2x2 metod - Layer by layer

Det här är introduktionen till en avancerad 2×2 metod – layer by layer (lager för lager). Om du vill lära dig den lättaste metoden för 2×2 (för nybörjare) så kan du klicka här. Layer by layer metoden är ett naturligt steg att gå vidare till efter att man har lärt sig nybörjarmetoden. Med den här metoden i kombination med fingertricks kan du komma ner under 10 sekunder – och till och med ner till 5 sekunder per lösning med tillräckligt mycket övning.

Steg 1:

I det första steget löser man det första lagret. Det första lagret gör man till stor del intuitivt, vilket betyder att man inte använder sig av algoritmer. Man löser alltså det första lagret olika varje gång beroende på kubens utgångspunkt. Eftersom en 2×2 har få bitar och inte kan blandas upp så mycket är chansen stor att det bara är några få drag för att lösa det första lagret. Klicka här för att komma till vår guide för det första lagret på en 2×2.

2x2-first-layer

Steg 2:

I det andra steget löser man de fyra klistermärkena på den övre sidan. Detta kallas för orientation of last layer, eller OLL förkortat. Det finns sju stycken OLL algoritmer, en algoritm för varje fall som kan uppstå. Detta betyder att du alltid kan lösa OLL med en enda algoritm. Dessa algoritmer är korta och efter tillräckligt mycket träning kan man utföra dem på under 1 sekund. Klicka här för att komma till vår 2×2 OLL guide.

2x2-oll

Steg 3:

I det sista steget löser man det sista som är kvar på kuben med en algoritm. Detta kallas för permutation of last layer, eller PLL förkortat. Efter att du löst steg 1 och 2 ovan så finns det bara två olika fall du kan behöva lösa och därmed behöver du bara lära dig två olika PLL algoritmer för att lösa det sista steget. Klicka här för att komma till vår 2×2 PLL guide.

2x2-pll

Vill du se fler guider? Klicka här.