YJ 3×3 Ball Cube

69 kr

YJ 3×3 Ball cube är en kul modifikation av den klassiska Rubik’s kuben. Själva funktionen är densamma som på originalet. Det som skiljer kuben åt är att den är uppbyggd av ”bollar” eller klot istället för kuber. Du kan alltså lösa den på samma sätt som du löser en Rubik’s kub. Kuben ser häftig ut i samlingen och det är svårt att hålla fingrarna borta från den!

I lager

?
29 kr Populärt