Uttryck, ord och förkortningar inom Speedcubing

Det finns en mängd olika förkortningar och uttryck inom speedcubing som man kanske inte alltid förstår sig på. Nedan kan du ta reda på vad de betyder. Har du hört något inom speedcubing som inte finns i listan? Klicka här för att komma till vår chatt och ställ din fråga, inget konto krävs.

Sexy move, trigger

Sexy move, också kallat “trigger”, är en kort dragserie på fyra drag som används inom många algoritmer. Om du utför sexy move sex gånger så kommer kuben att återgå till sin orginalposition. Den kan utföras på flera olika sätt – här kommer två exempel: R U R’ U’ – sexy move på ovansidan. R’ D’ R D – sexy move på undersidan.

Headlights

Headlights” kommer från engelskan och refererar till framlysena på en bil. Detta är ett sätt att beskriva två hörnbitar som pekar åt samma håll på en kub. Det ska alltså vara två hörnbitar på samma sida av kuben med samma färg på klistermärkena som pekar åt samma håll. På bilden ser du en kub som har gröna headlights.

Par

Ett par är en hörnbit och en kantbit som ligger bredvid varandra och har samma färger åt samma håll. På bilden ser du ett par.

Block

När fyra eller fler bitar ligger intill varandra och bildar en rektangulär eller kvadratisk form och samma färger pekar åt samma håll. På bilden ser du ett 2x2x3 block.

Stickerless

En kub eller ett pussel utan klistermärken, själva plasten har färger istället för att vara svart (som är standard) eller vit.
moyu-aolong-mini-bright-stickerless

Corner cutting, skära hörn

När man vrider kuben utan att alla lager ligger i linje med varandra. Klicka här för att läsa vår artikel om corner cutting.

BLD

Förkortning på “blind”. BLD används som förkortning på grenen blindlösning. Blindlösning är grenen där man memorerar en kub, sedan tar man på sig en ögonbindel och löser kuben utifrån det man har memorerat.

DNF

Står för “Did Not Finsh”. Det är resultatet man får om man stoppar tiden innan kuben har blivit löst. Används också om lösningen blir diskvalificerad av annan anledning.

OH

Står för “One Handed”. Det betecknar grenen där man löser kuben med en hand.

PB

Står för Personal Best, din personliga bästa tid.

Main, Mains

Om du har flera olika kuber av samma typ så har du oftast en favorit som du använder mest. Det är din main, alltså den kub som du använder oftast. Exempelvis: “Jag har flera olika 3×3-kuber, men min main är Valk 3.”

Pop

När kuben “poppar” så ramlar den isär. Kuben tappar alltså bitar – det kan hända om man råkar vara lite för hårdhänt. Kuben går oftast ganska lätt att bygga ihop igen. Här kan du läsa mer om popping.

Sub

Betyder att man löser på under en viss tid. T.ex: “Jag löser på sub 20.” (Jag löser kuben på under 20 sekunder) eller “Ja! Äntligen sub 10!” (Ja! Äntligen en tid på under 10 sekunder).

WCA

World Cube Association. Organisationen som bestämmer reglerna för officiella kubtävlingar och regulerar speedcubing.
WCAlogo-300px

WR

Står för “World Record”, världsrekord.

TPS

Står för “Turns Per Second”. TPS handlar om hur många drag du kan utföra per sekund. Om du löser en kub på 50 drag och din tid är 10 sekunder blir din TPS 50 / 10 = 5.

FMC

Står för “Fewest Move Count”. Det är en officiell tävlingsgren som går ut på att lösa kuben på så få drag som möjligt.

NR

Står för National Record. Som ett världsrekord, men endast inom ett land.

+2 (plus two, plus två)

+2 Används på kubtävlingar när den tävlande har stoppat tiden och kuben är ett drag från att vara löst. Då lägger man på 2 sekunder på tiden istället för att diskvalificera lösningen, eftersom kuben nästan är helt löst. Detta gäller bara när du är endast ett drag ifrån en komplett lösning, annars får du DNF istället.

Colour neutral (färgneutral)

På svenska färgneutral. Om du är färgneutral så betyder det att du inte har en specifik färg som du vanligtvis börjar med när du utför en lösning. Oftast brukar man börja med vit sida när man löser kuben, men om du är färgneutral så börjar du med den färg som passar bäst istället.

Team BLD

Står för Team Blind. Team blind går ut på att en person har ögonbindel på sig och löser kuben med hjälp av instruktioner från en lagkamrat som tittar på kuben och säger vad personen med ögonbindel ska göra. Team blind är inte en officiell tävlingsgren, men den är ganska populär på t.ex Youtube.

WCA pussel

WCA-pussel är alla typer av pussel som man tävlar med på officiella kubtävlingar. I skrivande stund är det följande pussel: 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 7×7, Pyraminx, Megaminx, Skewb, Square-1 och Clock.

Cut off

“Cut off” används på kubtävlingar för att minska antalet lösningar i en gren. För att man på tävling ska hinna med alla grenar på en dag måste man ibland använda cut off. Om cut off är 2 minuter så betyder det att en av dina två första lösningar måste ligga under två minuter. Annars får du inte göra de tre återstående lösningarna.

X-Cross

En metod som kan användas när man löser med t.ex CFOP. Ett X-Cross är ett kors med ett extra F2L-par. Alltså att du bildar ett F2L-par samtidigt som du gör korset.

Florian mod

Modifikation på en kub som gör att den kan skära hörn bättre. Detta gör man genom att slipa bort en del av hörnen på kuben. Detta var mycket vanligare förr – nuförtiden har kuber redan Florian mod när du köper dem.

CR

Står för Continental Record. Som ett WR (world record) men för bara en kontinent.

UWR

Står för Unofficial World Recod. Alltså ett inofficiellt världsrekord. Om lösningen inte gjordes på officiell kubtävling.

YTWR

Står för YouTube World Record. Bästa tiden i världen som filmats och lagts upp på YouTube. Likt UWR, men med videobevis.

SS

Förkortning på Shengshou, ett av de stora företagen i Kina som tillverkar kuber.

YJ

Förkortning på YongJun, ett av de stora företagen i Kina som tillverkar kuber.

DNS

Förkortning på “Did Not Start”. Om deltagaren är kvalificerad för en lösning men avböjer.

AUF

Förkorning för “Adjust Upper Face”. Det handlar om att rätta till det översta lagret på kuben, med ett U, U2 eller U’. Ofta efter att man har utfört en PLL. AUF kan också göras innan man utför sin PLL-algoritm så att kuben blir löst direkt efter PLL.

Maglev

En kub i “Maglev”-utförande innebär att kuben kommer med två små ringmagneter förinstallerade runt skruvarna, istället för den vanliga fjädern. Dessa repellerar mot varandra och tar därmed bort fjäderljud (spring noise), vilket annars är ett ganska irriterande ljud som endast smörjmedel kan få bort.

Har du hört eller läst något uttryck som inte finns med ovan? Du kan ställa frågor i vår chatt, inget konto krävs.