Avancerad f2l

Nedan följer lösningar på de olika F2L-fallen som kan uppstå. Innan du lär dig avancerad F2L så rekommenderar vi starkt att du lär dig intuitiv F2L. Du kan göra det genom att klicka på länken här. När du lärt dig grunderna kan du fortsätta på den här sidan. Notera att vi fortfarande rekommenderar att du faktiskt tittar på- och följer bitarna som ska paras ihop, istället för att memorera dessa fall som algoritmer. Det har många fördelar, till exempel kan du applicera samma metod för att lösa fallen på vänster sida eller baksidan utan att du behöver lära dig nya algoritmer.

  • Varje rad är en separat lösning för fallet. Den översta är standard, oftast lättast att lära sig. Sedan kommer alternativ som du kan prova på, vissa av alternativen är bättre för specifika fall.
  • För att använda den här guiden behöver du kunna notationerna, se här.

Här har du samma guide i videoformat, för dig som föredrar det. 🙂
Grundläggande fall

3x3-f2l-r1
U (R U’ R’)
3x3-f2l-r1b
y U’ (L’ U L)
y’ U’ (R’ U R)
(R U R’)
y (L’ U’ L)
y’ (R’ U’ R)

Separerade bitar (Uppe)

y’ U (R’ U2 R) U2′ (R’ U R)
U’ (R U2′ R’) U2 (R U’ R’)
y’ (U R’ U’ R) U2 (R’ U R)
(U’ R U R’) U2 (R U’ R’)
y U2 (L’ U’ L)  U’ (L’ U L)
y’ U2 (R’ U’ R) U’ (R’ U R)
F’ L’ U2 L F
U2 (R U R’ U) (R U’ R’)
(R U’ R’) U2 (R U R’)
y U’ (L’ U2 L)  U’ (L’ U L)
y’ U’ (R’ U2 R) U’ (R’ U R)
U (R U2 R’) U (R U’ R’)
U’ (R U R’ U) (R U R’)
U’ (R U’ R’ U) y’ (R’ U’ R)
y’ U (R’ U’ R U’) (R’ U’ R)

Intilliggande bitar (Uppe)

(R U’ R’ U) (R U’ R’) U2 (R U’ R’)
R’ U2′ R2 U R2′ U R
U’ (R U2′ R’ U) y’ (R’ U’ R)
y’ (R’ U R U’) (R’ U R) U2 (R’ U R)
y’ U (R’ U R U’) (R’ U’ R)
U’ (R U’ R’ U) (R U R’)
U (R U’ R’ U’) (R U’ R’ U) (R U’ R’)
(R U R’ U2′) (R U R’ U’) (R U R’)
y (U’ L’ U L U) (L’ U L U’) (L’ U L)
y’ U’ (R’ U R U) (R’ U R U’) (R’ U R)
F (U R U’ R’) F’ (R U’ R’)
(R U R’) U2 (R U’ R’ U) (R U’ R’)
y’ (R’ U R) U2′ y (R U R’)
(R U’ R’ U2) y’ (R’ U’ R)
(LW R) (U’ R’ U LW’) U2 (R U’ R’)
y’ (R’ U2 R) U (R’ U’ R)
(R U2 R’) U’ (R U R’)

Hörnbiten nere, kantbiten uppe

y (L’ U L U’) (L’ U L)
y’ (R’ U R U’) (R’ U R)
(R U’ R’ U) (R U’ R’)
(R U R’ U’) (R U R’)
y’ (R’ U’ R U) (R’ U’ R)
(R’ F R F’) U (R U’ R’)
U (R U’ R’) U’ (F’ U F)
U (R U’ R’) y’ U (R’ U R)
U (R U’ R’) (F R’ F’ R)
U’ F’ (R U R’ U’) R’ F R
R’ F’ R U (R U’ R’) F
R U’ R’ U’ (R U’ R’ U) (R U R’)

Kantbiten nere, Hörnbiten uppe

U (R U R’) U2 (R U R’)
(U’ R U’ R’) U2 (R U’ R’)
Avancerad F2L
U (F’ U’ F) U’ (R U R’)
(U’ R U R’) U y’ (R’ U’ R)
U M’ (U R U’ Rw’) (R U R’)
(R U’ R’ U) y’ (R’ U R)
U’ (R’ F R F’) (R U’ R’)
(U R U’ R’) (U R U’ R’) (U R U’ R’)

Båda nere

(R U’ R’ U) (R U2′ R’) U (R U’ R’)
(R U R’) U2′ (R U’ R’ U) (R U R’)
(R U’ R’ U’) R U R’ U2 (R U’ R’)
(R U R’ U’) R U2 R’ U’ (R U R’)
(R U R’ U’) (R U’ R’) U2 y’ (R’ U’ R)
(R U’ R’) (Rw U’ Rw’)  U2 (Rw U Rw’)
(F’ U F) U2 (R U R’ U) (R U’ R’)
(R U’ R’) F (R U R’ U’) F’ (R U’ R’)
(Rw U’ Rw’) U2 (Rw U Rw’) (R U R’)
(R U’ R’ U) y’ (R’ U2 R) U2′ (R’ U R)
(R’ F R F’) R’ U2′ R2 U R2′ U R
(R’ F R F’) (R U’ R’ U) (R U’ R’) U2 (R U’ R’)
f2l-completed
Paret är redan löst

Vi rekommenderar

629 kr699 kr
219 kr

2 kommentarer på “Avancerad F2L

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.