Fridrich metoden

Cuboss Wiki Logo


Fridrich metoden

Fridrich metoden är den absolut vanligaste bland Speedcubers. Metoden kallas även ”CFOP” där bokstäverna står för delarna i lösningen. Man löser kuben i följande ordning; Cross, First two layers, Orientation of last layer, Permutation of last layer.

Källa:

CFOP? – Den snabbaste metoden att lösa Rubik’s kub på!