PLL algoritmer

Vad är PLL?

PLL är en del av CFOP metoden som är den snabbaste metoden att lösa Rubik’s kub på. Permutation of Last Layer är sista steget i lösningen. Du utför en av dessa algoritmer för att lösa det sista lagret efter att du utfört en OLL algoritm (klicka här för att lära dig OLL). Innan du lär dig alla PLL algoritmer nedan så rekommenderar jag att du lär dig 2 look PLL.

Bara hörnen ska byta plats

Den första och den tredje algoritmen nedan är 2 look PLL fall. Om du redan lärt dig 2 look så är detta inget nytt.

A perm (a)

A-perm (a): Den här algoritmen kan utföras extremt snabbt om du använder lillfingret och följt av ringfingret för D2 dragen. Lw står för Left Wide vilket betyder att du ska vrida på det vänstra lagret och mittenlagret (M’) samtidigt. Som du kanske märker så behöver du vända tillbaka kuben efter denna algoritm för att få det gula lagret uppåt igen, du kan undvika det genom att göra (R Lw) istället för R2 i slutet.

Lw’ (U R’ D2) (R U’ R’) (D2 R2)

A perm (b)

A-perm (b): Precis som den första algoritmen så är denna extremt snabb. Detta är A-perm (a) fast baklänges. Precis som på den första algoritmen använder jag lillfingret följt av ringfingret för att göra D2 dragen. Dragen i den första parentesen kan du göra exakt samtidigt, precis som att det skulle vara ett drag. Det är samma sak som att göra (R2 x), men med Lw’ R’ slipper du rotation. (x betyder att du tippar kuben bort från dig)

(Lw’ R’) (D2 R U R’) (D2 R U’ R)

E permutation

 

E-perm: Denna algoritm är enligt mig den svåraste av alla PLL algoritmer. Det är bara att öva. När du fixat denna algoritm behöver du inte oroa dig för resten! “x'” betyder att du ska tippa kuben mot dig. Gul sida ska alltså peka mot dig när du utför algoritmen.

x’ (R U’ R’ D) (R U R’ D’) (R U R’ D) (R U’ R’ D’)

Bara kantbitar ska byta plats

De fyra algoritmerna nedan är 2 look fall. Dessa borde du redan kunna.

U permutation (a)

 

U-perm (a): Den här algoritmen är en av de snabbaste PLL algoritmerna som finns. Jag använder två olika algoritmer för det här fallet beroende på vilket håll lagret är vänt. Den här algoritmen är kortare och lättare att memorera, men många använder algoritmen nedan (Alternativ lösning) på grund av att den bara består av R och U drag.

(M2' U' M') (U2 M U' M2')

Ua-altDen här algoritmen brukar jag se oftare. Troligen för att många inte är duktiga på att göra M drag på ett bra sätt. Båda algoritmerna är väldigt snabba. Det är upp till dig vilken algoritm du vill använda helt enkelt.

(R2′ U R U) (R’ U’ R’ U’) (R’ U R’)

U permutation (b)

 

U-perm (b): Det här är samma algoritm som ovan fast spegelvänd. Precis som den övre algoritmen finns det två bra varianter och du bör välja det som passar din stil bäst!

(M2' U M') (U2 M U M2')

Ub-altHär har vi algoritmen där du bara behöver använda R och U. Detta är perfekt för dig som är högerhänt eller löser OH med vänster hand.

(R U’ R U) (R U R U’ R’) (U’ R2′)

H permutation

 

H-perm: Detta är enligt mig den lättaste algoritmen att lära sig. Det är alltid M2′ och mellan dem har vi U’, U2′, U’. Algoritmen kan vara extremt snabb om du är duktig med händerna.

M2′ U’ M2′ U2′ M2′ U’ M2′

Z permutation

 

Z-perm: Denna algoritm är ganska lik den övre både i utseende och utförande. Liksom algoritmen över denna gäller det att kunna göra M2′ med ett smart fingertrick. Personligen använder jag höger ringfinger följt av höger långfinger för M2′.

(M’ U’) (M2′ U’) (M2′ U’) (M’ U2′ M2′) U

Två kantbitar och två hörnbitar som ligger bredvid varandra ska byta plats

J perm (b)

J-perm (a): Den här algoritmen är en av de lättaste och snabbaste algoritmerna att utföra. Den är också mycket lätt att känna igen – hälften av bitarna är redan rätt.

(R U R’ F’) (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’ R’) U’

J perm (a)

J-perm (b): Det här är samma fall som den övre fast spegelvänt. Om du vill kan du utföra den spegelvänt med väster hand (alternativa lösningen nedan). Jag använder den här algoritmen istället på grund av att jag är mycket snabbare med höger hand. Denna algoritm är kort och därmed mycket snabb.

(R' U L') U2 (R U' R') U2 (L R) U'

Jb-alt

Det här är J-perm (a) fast spegelvänd. Om du är duktigt med vänster hand så är detta en av de snabbaste PLL algoritmerna som finns.

(L’ U’ L F) (L’ U’ L U) (L F’) (L2 U L U)

T permutation

T-perm: Det här är min favoritalgoritm. Den är ganska lång, men mycket skön att utföra. Det är bara R, U och F drag vilket gör att man kan utföra den väldigt fort utan några konstiga fingertrick. Algoritmen är väldigt lik J-perm. Om du redan lärt dig den kan du hela första delen av denna:  (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’) är dragen efter första parentesen i J-perm.

(R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’) (R’ U’ R U) (R’ F’)

F permutation

F-perm: Den här algoritmen är egentligen bara T-permutation med tre drag innan och U R i slutet istället för F’. Den här algoritmen går också såklart lätt och snabbt att utföra eftersom det är samma drag i princip. Om du gör det näst sista U-draget med vänster hand slipper du greppa om och algoritmen känns skönare och går snabbare.

(R’ U’ F’) (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’) (R’ U’ R U) (R’ U R)

R perm (b)

R-perm (b): Den här algoritmen har jag inte så mycket att säga om. Det är bara R, U och F drag vilket gör att den är skön att utföra.

(R’ U2 R U2′) (R’ F) (R U R’ U’) (R’ F’ R2) U’

 

R perm (a)

R-perm (a): Den här algoritmen är ganska lik den övre. Du skulle kunna göra algoritmen spegelvänt med vänster hand istället (alternativa lösningen). Den här algoritmen är också ganska lik J-perm, den första parentesen är exakt likadan som den första på J-perm.

 

(R U R' F') (R U2 R' U2') (R' F R) (U R U2' R') U'

 

Ra-altDet här är bara den spegelvända algoritmen av R(b). Notera att du inte ska hålla kuben likadant som algoritmen ovan när du börjar.

(L U2) (L’ U2) (L F’ L’) (U’ L U) (L F L2 U)

Två kantbitar ska byta plats och två diagonala hörnbitar ska byta plats

Y permutation

Y-perm: Det här är en bra algoritm! Egentligen är det bara två sammansatta OLL-algoritmer. Om du inte redan kan alla OLL algoritmer så får du två gratis här. Algoritmen använder jag också för 2×2 och blindlösning, så den är riktigt bra att kunna. Den går också mycket lätt och snabbt att utföra.

(F R U’) (R’ U’ R U) (R’ F’) (R U R’ U’) (R’ F R F’)

V permutation

V-perm: Den här algoritmen är ganska speciell. “w” står för wide – du ska alltså ta med mittenlagret när du vrider D’. Början kan vara svår att lära sig till en början – men resten av algoritmen är rätt skön och går snabbt att utföra.

(R’ U R’ Dw’) (R’ F’ R2 U’) (R’ U R’ F) (R F)

N perm (a)Här har du en riktigt bra alternativ V-perm. Du slipper Dw’-draget eller rotationer. Här gäller det dock att du är bra på D-dragen. Notera att U och D’ kan utföras samtidigt när de ligger precis intill varandra, som i den här algoritmen.

(R’ U R’ U’) (R D’ R’ D) (R’ U D’) (R2 U’ R2′ D R2)

N perm (a)

N-perm (a)Den här algoritmen kan man utföra på två olika sätt. Jag tippar kuben (z) så att den gula sidan ligger på höger sida – då kan jag utföra algoritmen med höger hand. Den alternativa algoritmen är alltså exakt likadan fast då tippar man inte kuben. Algoritmen går lätt att lära sig eftersom det bara är sju drag, sedan gör du samma sju drag igen.

z ((U R' D) R2 (U' R D'))2

N perm (a)Detta är alltså samma algoritm, fast denna gång utför du den på ovansidan istället för att göra den på högersida.

((L U’ R) U2 (L’ U R’))2

N perm (a)Den här algoritmen är längre när det kommer till antal drag. Men dragen är mycket lättare att utföra snabbt. I algoritmen ingår helaJ-perm (a) förutom det sista draget. Så om du lär dig den först behöver du bara lära dig de få dragen innan och efter.

(R U R’ U) (R U R’ F’) (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’ R’) (U2 R U’ R’)

N perm (b)

N-perm (b): Det här är samma fall som ovan fast spegelvänt. Här löser jag den annorlunda dock eftersom jag inte är så snabb med vänster hand. Algoritmen är något drag längre än den spegelvända varianten men jag tycker att den är mycket skönare. Det är bara att välja den som passar din stil bäst!

(R' U R U') (R' F' U') (F R U R') (F R' F') (R U' R)

N perm (b)Det här är den spegelvända algoritmen av N(a), inga konstigheter.

((R’ U L’) U2 (R U’ L))2

Tre hörn och tre kantbitar ska byta plats

Här ska tre hörnbitar och tre kantbitar byta plats. Jag känner igen dessa algoritmer genom att lägga de hörnbitarna som har “headlights” på vänster sida. Sedan kan jag titta hur paret ligger för att se vilken av dessa algoritmer jag ska göra. Alla G-permutations har alltså headlights och ett par. Om du känner igen G-perms på det sättet slipper du bli förvirrad av pilarna.

G perm (a)

G-perm (a): I slutet av den här algoritmen finner du dig i en position där du behöver lägga ner ett färdigt F2L-par. Om du inte tycker om att rotera för att lägga ner paret kan du göra F’ U F istället för y’ (R’ U R). y’ betyder att du ska vända kuben så att lagret som ligger på vänster sida hamnar på framsidan.

(R2′ Uw) (R’ U R’ U’) (R Uw’ R2′) y’ (R’ U R)

N perm (b)Här har du en algoritm som inte kräver en rotation. För att den här ska kunna utföras riktigt snabbt rekommenderar jag att du lär dig avancerade fingertricks. Notera att U’ D i algoritmen kan utföras samtidigt.

(R2 U) (R’ U R’ U’) (R U’) (R2 U’ D) (R’ U R D’)

G perm (b)

G-perm (b): Detta är bara G-perm (a) baklänges. Du börjar alltså med att ta upp ett par på baksidan. Sedan roterar du (y) så att paret hamnar på höger sida. Efter det är algoritmen faktiskt riktigt skön att utföra.

(R’ U’ R) y (R2′ Uw) (R’ U R U’ R) (Uw’ R2′)

G perm (c)

G-perm (c): Detta är den enda G-perm algoritmen där jag inte gör en rotation. Precis som de i de andra G-perms så ska ett par läggas ner på något sätt. Denna gång är det i slutet på algoritmen och jag väljer att göra (Fw R’ Fw’) för att lägga ner paret. Alternativt kan du rotera kuben och lägga ner paret som vanligt, alltså y (R U’ R’).

(R2′ Uw’ R U’) (R U R’) (Uw R2) (Fw R’ Fw’)

G perm (d)

G-perm (d): Det här är G-perm (c) baklänges. Här börjar du alltså med att ta upp ett par. Liksom de andra G-perm algoritmerna så är den snabb efter rotationen.

(R U R’) y’ (R2′ Uw’) (R U’ R’ U) (R’ Uw R2)

Vill du lära dig mer algoritmer och trick för att bli snabbare? Checka in våra guider.

54 kommentarer på “PLL Algoritmer

 1. Mikael skrev:

  Hur identifierar man en E-perm mer exakt? I din bild här är U gul och F grön. Gör man tex U’ eller U i bildens läge och sedan E-perm får man en H-perm istället för en löst kub. Ser inte vilket mönster man ska leta efter för att undvika att få en H-perm.

 2. Mikael skrev:

  Ser ut som er beskrivning av R-perm(a) och R-perm(b) är förväxlade mot ett antal andra källor på nätet, dvs din R-perm(a) beskrivs som R-perm(b) av andra. Finns det en orsak till det?

 3. Rubsintaor skrev:

  Bra guide, med lätta illustrationer att förstå, Kan vara lite svårt om man inte börjar med vit kors då färg schemat ser helt annorlunda ut. Men det är helt möjligt tack vare pilarna.

  Jag gillar tipsen och dem alternativa Algoritmerna, Dem alternativa var lättare på N-perm för mig.

 4. Nyaoet skrev:

  På den alternativa algoritmen till G-Perm A har du glömt att sätta en ” ’ ” här (markerad med “[]” (R2 U) (R[’] U R’ U’)

 5. Stefan skrev:

  Jag har fått ett fall när jag pluggade PLL där tre kantbitar och två hörnbitar mittemot varandra (hörnbitarna) på höger sida ska byta plats, hittar inte algoritmen för det fallet. PS. kantbitarna ska bytas som en U-perm b eller a

  • Aron Rödfalk skrev:

   något sådant fall finns inte på 3×3. Men på större kuber med jämna nummer kan det fallet uppstå och det är en PLL Parity.

 6. malhol0709 skrev:

  Hej, jag har gjort ett dokument på alla algoritmer,bilder och all text från denna sida för alla som lär sig PLL.
  ( https://docs.google.com/document/d/1-jdc_ZW3J9IJXv9BHbktQJHTkHrZIs_WDOPhtsnF_Ps/edit?usp=sharing )

  Om man vill kan man skriva ut det så man lätt kan träna genom att plocka fram papprena. Jag har såklart använt de algoritmer som jag tycker passar mig bäst, så om du vill ha nån annan algoritm än den som står så kan du bara ändra till dina algoritmer.

 7. Fredrik skrev:

  Hej, har inte tänkt på det förut, men i denna guide slutar man alltså alltid med grön “mot magen”
  Bör man alltid göra det? Det kanske är klokt som nybörjare? För att känna igen sig lättare?

  Låt säga att man kör vitt kors i början, så gul är upp, precis som i guiden. När man sedan kört OLL. Kommer det då alltid finnas ett, och endast ett, PLL case att förhålla sig till, som man ska hitta? Eller kan man stå inför ett PLL fall om man har grön centerbit mot sig, och ett annat PLL fall om man har röd kantbit mot sig?

  … Lite svårt att formulerar min fråga, men nån kanske förstår hur jag menar.

  Tack för en grym sida!

 8. Alexander skrev:

  På H-perm så finns det M2′ men det spelar ju ingen roll om man gör M2′ eller vanlig M2, tycker att det är lite förvirrande eftersom att det är lättare att göra M2 istället för M2′, vilket gör att om man gör M2′ kan det sakta ner farten när man gör H-perm.

 9. Alexander skrev:

  Är det inte fel colorscheme på a-perm a? Jag kan inte få till den situationen på min 3×3. Det är en gan 356 xs så den har inte rn annorlunda colorscheme.

 10. Mattias skrev:

  Blir lite förvirrad av att det står att de är spegelvända när det du menar är att det är baklänges, på g-perm exempelvis så står det att de är spegelvända när det betyder att de är baklänges. Spegelvända borde väl ändå betyda samma algoritm fast på andra sidan av kuben? Exempelvis så är ju g-perm a och c speglingar av varandra om man sätter headlights till höger på c 🙂

 11. Chrisalex skrev:

  Det finns bra alternativa G-a-och b perms: Ga M’ U2 M U’ Jb (j-perm b) U M’ U2 M och M’ U2 M Jb M U2 M’. Jag vet dock inte hur man håller kuben (en youtuber som kallas J-perm kom på det.

 12. James skrev:

  Det fattas en PLL algoritm. Tror jag eftersom om du gör först ( L’ ULF’LFL’U’Y2RURURU’R’U’R’FwRUR’U’FW’U2XUR’U’LURU’L’x’). Så kommer man till denna sitinuation jag menar

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.