PLL algoritmer

Vad är PLL?

PLL är en del av CFOP metoden som är den snabbaste metoden att lösa Rubik’s kub på. Permutation of Last Layer är sista steget i lösningen. Du utför en av dessa algoritmer för att lösa det sista lagret efter att du utfört en OLL algoritm (klicka här för att lära dig OLL). Innan du lär dig alla PLL algoritmer nedan så rekommenderar jag att du lär dig 2 look PLL.

Bara hörnen ska byta plats

Den första och den tredje algoritmen nedan är 2 look PLL fall. Om du redan lärt dig 2 look så är detta inget nytt.

A perm (a)

A-perm (a): Den här algoritmen kan utföras extremt snabbt om du använder lillfingret och följt av ringfingret för D2 dragen. Lw står för Left Wide vilket betyder att du ska vrida på det vänstra lagret och mittenlagret (M’) samtidigt. Som du kanske märker så behöver du vända tillbaka kuben efter denna algoritm för att få det gula lagret uppåt igen, du kan undvika det genom att göra (R Lw) istället för R2 i slutet.

Lw’ (U R’ D2) (R U’ R’) (D2 R2)

A perm (b)

A-perm (b): Precis som den första algoritmen så är denna extremt snabb. Detta är A-perm (a) fast baklänges. Precis som på den första algoritmen använder jag lillfingret följt av ringfingret för att göra D2 dragen. Dragen i den första parentesen kan du göra exakt samtidigt, precis som att det skulle vara ett drag. Det är samma sak som att göra (R2 x), men med Lw’ R’ slipper du rotation. (x betyder att du tippar kuben bort från dig)

(Lw’ R’) (D2 R U R’) (D2 R U’ R)

E permutation

 

E-perm: Denna algoritm är enligt mig den svåraste av alla PLL algoritmer. Det är bara att öva. När du fixat denna algoritm behöver du inte oroa dig för resten! “x'” betyder att du ska tippa kuben mot dig. Gul sida ska alltså peka mot dig när du utför algoritmen.

x’ (R U’ R’ D) (R U R’ D’) (R U R’ D) (R U’ R’ D’)

Bara kantbitar ska byta plats

De fyra algoritmerna nedan är 2 look fall. Dessa borde du redan kunna.

U permutation (a)

 

U-perm (a): Den här algoritmen är en av de snabbaste PLL algoritmerna som finns. Jag använder två olika algoritmer för det här fallet beroende på vilket håll lagret är vänt. Den här algoritmen är kortare och lättare att memorera, men många använder algoritmen nedan (Alternativ lösning) på grund av att den bara består av R och U drag.

(M2' U' M') (U2 M U' M2')

Ua-altDen här algoritmen brukar jag se oftare. Troligen för att många inte är duktiga på att göra M drag på ett bra sätt. Båda algoritmerna är väldigt snabba. Det är upp till dig vilken algoritm du vill använda helt enkelt.

(R2′ U R U) (R’ U’ R’ U’) (R’ U R’)

U permutation (b)

 

U-perm (b): Det här är samma algoritm som ovan fast spegelvänd. Precis som den övre algoritmen finns det två bra varianter och du bör välja det som passar din stil bäst!

(M2' U M') (U2 M U M2')

Ub-altHär har vi algoritmen där du bara behöver använda R och U. Detta är perfekt för dig som är högerhänt eller löser OH med vänster hand.

(R U’ R U) (R U R U’ R’) (U’ R2′)

H permutation

 

H-perm: Detta är enligt mig den lättaste algoritmen att lära sig. Det är alltid M2′ och mellan dem har vi U’, U2′, U’. Algoritmen kan vara extremt snabb om du är duktig med händerna.

M2′ U’ M2′ U2′ M2′ U’ M2′

Z permutation

 

Z-perm: Denna algoritm är ganska lik den övre både i utseende och utförande. Liksom algoritmen över denna gäller det att kunna göra M2′ med ett smart fingertrick. Personligen använder jag höger ringfinger följt av höger långfinger för M2′.

(M’ U’) (M2′ U’) (M2′ U’) (M’ U2′ M2′) U

Två kantbitar och två hörnbitar som ligger bredvid varandra ska byta plats

J perm (b)

J-perm (a): Den här algoritmen är en av de lättaste och snabbaste algoritmerna att utföra. Den är också mycket lätt att känna igen – hälften av bitarna är redan rätt.

(R U R’ F’) (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’ R’) U’

J perm (a)

J-perm (b): Det här är samma fall som den övre fast spegelvänt. Om du vill kan du utföra den spegelvänt med väster hand (alternativa lösningen nedan). Jag använder den här algoritmen istället på grund av att jag är mycket snabbare med höger hand. Denna algoritm är kort och därmed mycket snabb.

(R' U L') U2 (R U' R') U2 (L R) U'

Jb-alt

Det här är J-perm (a) fast spegelvänd. Om du är duktigt med vänster hand så är detta en av de snabbaste PLL algoritmerna som finns.

(L’ U’ L F) (L’ U’ L U) (L F’) (L2 U L U)

T permutation

T-perm: Det här är min favoritalgoritm. Den är ganska lång, men mycket skön att utföra. Det är bara R, U och F drag vilket gör att man kan utföra den väldigt fort utan några konstiga fingertrick. Algoritmen är väldigt lik J-perm. Om du redan lärt dig den kan du hela första delen av denna:  (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’) är dragen efter första parentesen i J-perm.

(R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’) (R’ U’ R U) (R’ F’)

F permutation

F-perm: Den här algoritmen är egentligen bara T-permutation med tre drag innan och U R i slutet istället för F’. Den här algoritmen går också såklart lätt och snabbt att utföra eftersom det är samma drag i princip. Om du gör det näst sista U-draget med vänster hand slipper du greppa om och algoritmen känns skönare och går snabbare.

(R’ U’ F’) (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’) (R’ U’ R U) (R’ U R)

R perm (b)

R-perm (b): Den här algoritmen har jag inte så mycket att säga om. Det är bara R, U och F drag vilket gör att den är skön att utföra.

(R’ U2 R U2′) (R’ F) (R U R’ U’) (R’ F’ R2) U’

 

R perm (a)

R-perm (a): Den här algoritmen är ganska lik den övre. Du skulle kunna göra algoritmen spegelvänt med vänster hand istället (alternativa lösningen). Den här algoritmen är också ganska lik J-perm, den första parentesen är exakt likadan som den första på J-perm.

 

(R U R' F') (R U2 R' U2') (R' F R) (U R U2' R') U'

 

Ra-altDet här är bara den spegelvända algoritmen av R(b). Notera att du inte ska hålla kuben likadant som algoritmen ovan när du börjar.

(L U2) (L’ U2) (L F’ L’) (U’ L U) (L F L2 U)

Två kantbitar ska byta plats och två diagonala hörnbitar ska byta plats

Y permutation

Y-perm: Det här är en bra algoritm! Egentligen är det bara två sammansatta OLL-algoritmer. Om du inte redan kan alla OLL algoritmer så får du två gratis här. Algoritmen använder jag också för 2×2 och blindlösning, så den är riktigt bra att kunna. Den går också mycket lätt och snabbt att utföra.

(F R U’) (R’ U’ R U) (R’ F’) (R U R’ U’) (R’ F R F’)

V permutation

V-perm: Den här algoritmen är ganska speciell. “w” står för wide – du ska alltså ta med mittenlagret när du vrider D’. Början kan vara svår att lära sig till en början – men resten av algoritmen är rätt skön och går snabbt att utföra.

(R’ U R’ Dw’) (R’ F’ R2 U’) (R’ U R’ F) (R F)

N perm (a)Här har du en riktigt bra alternativ V-perm. Du slipper Dw’-draget eller rotationer. Här gäller det dock att du är bra på D-dragen. Notera att U och D’ kan utföras samtidigt när de ligger precis intill varandra, som i den här algoritmen.

(R’ U R’ U’) (R D’ R’ D) (R’ U D’) (R2 U’ R2′ D R2)

N perm (a)

N-perm (a)Den här algoritmen kan man utföra på två olika sätt. Jag tippar kuben (z) så att den gula sidan ligger på höger sida – då kan jag utföra algoritmen med höger hand. Den alternativa algoritmen är alltså exakt likadan fast då tippar man inte kuben. Algoritmen går lätt att lära sig eftersom det bara är sju drag, sedan gör du samma sju drag igen.

z ((U R' D) R2 (U' R D'))2

N perm (a)Detta är alltså samma algoritm, fast denna gång utför du den på ovansidan istället för att göra den på högersida.

((L U’ R) U2 (L’ U R’))2

N perm (a)Den här algoritmen är längre när det kommer till antal drag. Men dragen är mycket lättare att utföra snabbt. I algoritmen ingår helaJ-perm (a) förutom det sista draget. Så om du lär dig den först behöver du bara lära dig de få dragen innan och efter.

(R U R’ U) (R U R’ F’) (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’ R’) (U2 R U’ R’)

N perm (b)

N-perm (b): Det här är samma fall som ovan fast spegelvänt. Här löser jag den annorlunda dock eftersom jag inte är så snabb med vänster hand. Algoritmen är något drag längre än den spegelvända varianten men jag tycker att den är mycket skönare. Det är bara att välja den som passar din stil bäst!

(R' U R U') (R' F' U') (F R U R') (F R' F') (R U' R)

N perm (b)Det här är den spegelvända algoritmen av N(a), inga konstigheter.

((R’ U L’) U2 (R U’ L))2

Tre hörn och tre kantbitar ska byta plats

Här ska tre hörnbitar och tre kantbitar byta plats. Jag känner igen dessa algoritmer genom att lägga de hörnbitarna som har “headlights” på vänster sida. Sedan kan jag titta hur paret ligger för att se vilken av dessa algoritmer jag ska göra. Alla G-permutations har alltså headlights och ett par. Om du känner igen G-perms på det sättet slipper du bli förvirrad av pilarna.

G perm (a)

G-perm (a): I slutet av den här algoritmen finner du dig i en position där du behöver lägga ner ett färdigt F2L-par. Om du inte tycker om att rotera för att lägga ner paret kan du göra F’ U F istället för y’ (R’ U R). y’ betyder att du ska vända kuben så att lagret som ligger på vänster sida hamnar på framsidan.

(R2′ Uw) (R’ U R’ U’) (R Uw’ R2′) y’ (R’ U R)

N perm (b)Här har du en algoritm som inte kräver en rotation. För att den här ska kunna utföras riktigt snabbt rekommenderar jag att du lär dig avancerade fingertricks. Notera att U’ D i algoritmen kan utföras samtidigt.

(R2 U) (R’ U R’ U’) (R U’) (R2 U’ D) (R’ U R D’)

G perm (b)

G-perm (b): Detta är bara G-perm (a) baklänges. Du börjar alltså med att ta upp ett par på baksidan. Sedan roterar du (y) så att paret hamnar på höger sida. Efter det är algoritmen faktiskt riktigt skön att utföra.

(R’ U’ R) y (R2′ Uw) (R’ U R U’ R) (Uw’ R2′)

G perm (c)

G-perm (c): Detta är den enda G-perm algoritmen där jag inte gör en rotation. Precis som de i de andra G-perms så ska ett par läggas ner på något sätt. Denna gång är det i slutet på algoritmen och jag väljer att göra (Fw R’ Fw’) för att lägga ner paret. Alternativt kan du rotera kuben och lägga ner paret som vanligt, alltså y (R U’ R’).

(R2′ Uw’ R U’) (R U R’) (Uw R2) (Fw R’ Fw’)

G perm (d)

G-perm (d): Det här är G-perm (c) baklänges. Här börjar du alltså med att ta upp ett par. Liksom de andra G-perm algoritmerna så är den snabb efter rotationen.

(R U R’) y’ (R2′ Uw’) (R U’ R’ U) (R’ Uw R2)

Vill du lära dig mer algoritmer och trick för att bli snabbare? Checka in våra guider.

67 kommentarer på “PLL Algoritmer

 1. Nils-Gunnar Nordlundh skrev:

  Hej,
  Hamnade i följande utseende: https://ngn.nu/HTML/Kuben/Bilder/Problem/23-03-26 01-12-35_RBoGRbgBOrOG.png
  När jag höll på med PLL.
  Hittade ingen direkt algoritm för detta i PLL?
  Två kantbitar ligger ‘rätt’ (diagonalt) och två ska byta plats (diagonalt) och så ska alla 4 kantbitar flyttas runt medsols, ett steg.
  De två undre lagren är felfria.
  Ska man börja med Y-perm här?

 2. Nils-Gunnar Nordlundh skrev:

  Hej 🙂
  Jag håller på med att ‘skriva’ en HTML-sida med JavaScript som ska hjälpa mig att lära mig först 2 look PLL (sedan hela PLL).
  Finns det på något vis jag kan få reda på hur många kombinationer det finns för t.ex. A-perm*?
  Jag har hitintills hittat 9 (där färgen på två hörnbitar är samma på ena sidan).
  Jag har gjort en för 2 look OLL och den är jag nöjd med – inte färdigtestad helt så den är en ‘beta’.
  Man klickar (eller trycker**) i de ‘fält’ som är gula (efter att det gula korset är löst) sedan klickar man på en ‘Kontrollera’-knapp och är allt OK så visas en algoritm samt en bild på hur kuben ska hållas.
  Det visas också aktuella sk notationer (mitt minne är uruselt…)
  Kanske redan finns något?
  Dumt att uppfinna hjulet på nytt.
  *och för de övriga permutationerna.
  **funkar helt OK för android plattor.
  PS
  Länken för den som är olidligt nyfiken…
  http://ngn.nu/HTML/Kuben/2lookOLL.html
  Är det någon som hittar ‘fel’ eller något som saknas så är jag mycket tacksam för feedback 😉
  DS

  • Daniel Wallin skrev:

   Hej!

   Riktigt kul sida, bra jobbat! I grunden så finns det bara två varianter på A-perm (ett hörn löst, de andra tre hörnen ska antingen rotera medsols eller motsols). Det som däremot kan skilja sig är om det lösta hörnet (blocket) sedan ligger på rätt plats samt om huruvida ett extra drag krävs efter algoritmen för att lägga alla lösta bitar på rätt plats. Vet inte riktigt hur du vill hantera det på sidan, men i grunden finns det i alla fall endast två lägen att lära sig.

   Jag känner för övrigt inte till någon sida som fungerar på samma sätt.

  • Nils-Gunnar Nordlundh skrev:

   Daniel Wallin; Jag bugar å tackar 😀
   Det är lite bökigt, först skriva kod för att bitarnas färg ska fyllas i och hålla koll på att det inte blir en ‘omöjlighet’ samt att sedan skriva en funktion som kontrollerar alla bitars position och föreslår en sekvens (algoritm) – phu…
   Förresten, i eran guide, till 2 look OLL, 2 look PLL och OLL samt PLL, ska man utgå från att den gröna sidan ska vara ‘framåt’?
   Samt; här och där förekommer begrepp som t.ex.: ‘sledgehammer’ & ‘Sune’, vad innebär de?

  • Daniel Wallin skrev:

   Jo, det förstås. Men isåfall så borde det bli 32 variationer av A-permar, 16 av varje. Med det tänker jag att det stora blocket (med det lösta hörnet) kan vara löst, men befinna sig fram till höger, vänster, bak till höger och vänster (4 totalt). Dessutom kan nu det övre lagret vridas ett kvarts varv, och samma procedur återupprepas 4 gånger, så 4*4 = 16 variationer. Sedan samma sak för den andra variationen av A-permen, så 16*2 = 32 variationer.

   Vad det gäller guiderna du tar upp så är det absolut inget krav att alltid ha grönt framåt, utan snarare en nackdel. Det är bara för att hålla saker lite enklare och snyggare.

   De allra mest populära sekvenserna av drag har vi givit namn för att spara tid, du nämner två exempel på sådana. Sledgehammer är att göra R’ F R F’, och Sune är R U R’ U R U2 R’. Låter detta som rena grekiskan så kan jag tipsa om att kika på på vår sida som förklarar kubnotation.

 3. Lilian skrev:

  Jag fattar fortfarande inte. Jag kan aldrig få kuben löst. Det blir bara ett annat fal hela tiden! Är det meningen? Och jag är 100 på procent säker att jag gör algoritmen rätt. Men det går fortfarande inte. Är det jag som inte fattar vad pll är eller är det nåt annat jag gör fel?

  • Daniel Wallin skrev:

   Hej Lilian!

   Vi har dubbelkollat algoritmerna, och de är korrekta. Jag kan rekommendera att dubbelkolla så att du har stenkoll på notationen här, samt verkligen säkerställa att du håller kuben i rätt orientation innan du försöker dig på någon PLL-algoritm. Kan även vara värt att ta hjälp från YouTube om det är så att det är enklare att förstå i videoformat. Lycka till!

 4. Hgf skrev:

  Hej,
  Jag förstår inte alla algoritmet. T.ex. den första som används i 2 lock pll, när ska den användas? Hur identifierar man de olika fallen snabbt?

  • Daniel Wallin skrev:

   Hej!

   När du väl har lärt dig full PLL så kommer du ju bara behöva använda just den algoritmen (som du känner igen från two look PLL) när du råkar få precis det läget. Oftast kommer du ju dock få ett annat läge, som du i framtiden har lärt dig algoritmen till.

   Behöver du tips på hur man identifierar de olika lägens snabbt så kanske denna video kan vara till hjälp (eller någon annan av alla de videos på YouTube som handlar om PLL).

 5. Mikael skrev:

  Hur identifierar man en E-perm mer exakt? I din bild här är U gul och F grön. Gör man tex U’ eller U i bildens läge och sedan E-perm får man en H-perm istället för en löst kub. Ser inte vilket mönster man ska leta efter för att undvika att få en H-perm.

 6. Mikael skrev:

  Ser ut som er beskrivning av R-perm(a) och R-perm(b) är förväxlade mot ett antal andra källor på nätet, dvs din R-perm(a) beskrivs som R-perm(b) av andra. Finns det en orsak till det?

 7. Rubsintaor skrev:

  Bra guide, med lätta illustrationer att förstå, Kan vara lite svårt om man inte börjar med vit kors då färg schemat ser helt annorlunda ut. Men det är helt möjligt tack vare pilarna.

  Jag gillar tipsen och dem alternativa Algoritmerna, Dem alternativa var lättare på N-perm för mig.

 8. Nyaoet skrev:

  På den alternativa algoritmen till G-Perm A har du glömt att sätta en ” ’ ” här (markerad med “[]” (R2 U) (R[’] U R’ U’)

 9. Stefan skrev:

  Jag har fått ett fall när jag pluggade PLL där tre kantbitar och två hörnbitar mittemot varandra (hörnbitarna) på höger sida ska byta plats, hittar inte algoritmen för det fallet. PS. kantbitarna ska bytas som en U-perm b eller a

  • Aron Rödfalk skrev:

   något sådant fall finns inte på 3×3. Men på större kuber med jämna nummer kan det fallet uppstå och det är en PLL Parity.

 10. malhol0709 skrev:

  Hej, jag har gjort ett dokument på alla algoritmer,bilder och all text från denna sida för alla som lär sig PLL.
  ( https://docs.google.com/document/d/1-jdc_ZW3J9IJXv9BHbktQJHTkHrZIs_WDOPhtsnF_Ps/edit?usp=sharing )

  Om man vill kan man skriva ut det så man lätt kan träna genom att plocka fram papprena. Jag har såklart använt de algoritmer som jag tycker passar mig bäst, så om du vill ha nån annan algoritm än den som står så kan du bara ändra till dina algoritmer.

 11. Fredrik skrev:

  Hej, har inte tänkt på det förut, men i denna guide slutar man alltså alltid med grön “mot magen”
  Bör man alltid göra det? Det kanske är klokt som nybörjare? För att känna igen sig lättare?

  Låt säga att man kör vitt kors i början, så gul är upp, precis som i guiden. När man sedan kört OLL. Kommer det då alltid finnas ett, och endast ett, PLL case att förhålla sig till, som man ska hitta? Eller kan man stå inför ett PLL fall om man har grön centerbit mot sig, och ett annat PLL fall om man har röd kantbit mot sig?

  … Lite svårt att formulerar min fråga, men nån kanske förstår hur jag menar.

  Tack för en grym sida!

 12. Alexander skrev:

  På H-perm så finns det M2′ men det spelar ju ingen roll om man gör M2′ eller vanlig M2, tycker att det är lite förvirrande eftersom att det är lättare att göra M2 istället för M2′, vilket gör att om man gör M2′ kan det sakta ner farten när man gör H-perm.

 13. Alexander skrev:

  Är det inte fel colorscheme på a-perm a? Jag kan inte få till den situationen på min 3×3. Det är en gan 356 xs så den har inte rn annorlunda colorscheme.

 14. Mattias skrev:

  Blir lite förvirrad av att det står att de är spegelvända när det du menar är att det är baklänges, på g-perm exempelvis så står det att de är spegelvända när det betyder att de är baklänges. Spegelvända borde väl ändå betyda samma algoritm fast på andra sidan av kuben? Exempelvis så är ju g-perm a och c speglingar av varandra om man sätter headlights till höger på c 🙂

 15. Chrisalex skrev:

  Det finns bra alternativa G-a-och b perms: Ga M’ U2 M U’ Jb (j-perm b) U M’ U2 M och M’ U2 M Jb M U2 M’. Jag vet dock inte hur man håller kuben (en youtuber som kallas J-perm kom på det.

 16. James skrev:

  Det fattas en PLL algoritm. Tror jag eftersom om du gör först ( L’ ULF’LFL’U’Y2RURURU’R’U’R’FwRUR’U’FW’U2XUR’U’LURU’L’x’). Så kommer man till denna sitinuation jag menar

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *